Sửa đổi mở rộng về đất đai đối với công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài
Các thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam cho người đang sinh sống tại nước ngoài
Tiêu thụ nhà phố, biệt thự giảm 92%
Tiêu thụ đất nền xuống thấp nhất 4 năm
Sắp siết lại hoạt động phân lô bán nền
Thanh khoản biệt thự biển lao dốc