Giải quyết tranh chấp hòa giải

Giải quyết tranh chấp hòa giải

Liên hệ

Mô tả dịch vụ

CLEAD luôn ưu tiên hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải trên cơ sở WIN - WIN.

Giải quyết tranh chấp bằng việc sử dụng dịch vụ tư vấn, đàm phán và hòa giải sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức cho các bên, đảm bảo công việc của các bên sớm hoạt động và không bị lộ bí mật trong công việc kinh doanh.

  • Tư vấn, lập phương án, kịch bản, kế hoạch đàm phán.

  • Phân tích về các phương án giải quyết tranh chấp để khách hàng lựa chọn.

  • Đại diện theo ủy quyền hoặc hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán