Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Liên hệ

Mô tả dịch vụ

Trong thế giới kinh doanh hiện nay, doanh nghiệp phải đối diện với nhiều rủi ro. Để phát triển bền vững, việc tìm kiếm và hợp tác với luật sư có kinh nghiệm và sâu rộng về pháp luật là điều không thể thiếu.

Hiểu được điều đó, CLEAD muốn trở thành đơn vị đồng hành để giúp đỡ cho các doanh nghiệp phòng ngừa, đối mặt với những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Góp phần kiến tạo thành công bằng cách đảm bảo rằng mọi quyết định và kế hoạch quản trị được kiểm tra pháp lý. Mọi quyết sách được tư vấn rà soát pháp lý, hỗ trợ ban lãnh đạo để yên tâm, chủ động phát huy mọi thế mạnh của doanh nghiệp.

Các loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng gồm:

 • Tư vấn pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh của khách hàng

 • Tư vấn chính sách, pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội

 • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn pháp luật về lao động

 • Tư vấn pháp luật về hợp đồng

 • Tư vấn quy trình thủ tục, mẫu hồ sơ giấy tờ họp và thông qua, ra quyết định của các cơ quan tổ chức nội bộ doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp

 • Rà soát và cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu của khách hàng phục vụ việc tổ chức và hoạt động của khách hàng

 • Tư vấn xử lý tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ doanh nghiệp

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp với đối tác, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của khách hàng

 • Hướng dẫn thực hiện các công việc cần tiếp xúc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.