Tư vấn thương mại - điện tử

Tư vấn thương mại - điện tử

Liên hệ

Mô tả dịch vụ

Thương mại điện tử ngày càng phổ biến đối với hoạt động kinh doanh. Việc hiểu biết các quy định của pháp luật về thương mại điện tử giúp cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đúng luật, vừa hạn chế được rủi ro pháp lý không đáng có.

CLEAD có thể phân tích những rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp có thể gặp phải khi tiến hành các hoạt động thương mại điện tử. Từ đó đề ra những giải pháp ngăn chặn, hạn chế những rủi ro đó, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Các loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng, bao gồm:

  • Điều kiện mở doanh nghiệp thương mại điện tử

  • Trình tự, thủ tục pháp lý mở một doanh nghiệp thương mại điện tử

  • Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất liên quan đến ngành nghề, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  • Giải đáp, làm rõ cho khách hàng các vấn đề, thắc mắc liên quan đến pháp luật Thương mại Điện tử.

  • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp trong thương mại điện tử

  • Phân tích các rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện các giao dịch và đề xuất các phương án ngăn chặn, giải quyết

  • Cử luật sư đại diện, hỗ trợ tư vấn, bảo vệ các quyền và lợi hợp pháp của khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Luật Thương mại Điện tử

  • Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng nhiều vấn đề khác liên quan mà quý khách hàng đang quan tâm.