Nghị định 98/2020/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định 98/2020/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Nghị định gồm 6 chương, 67 điều và 1 phụ lục, nêu rõ các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. 

Nghị định 98/2020/NĐ-CP được ban hành để thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các luật liên quan về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tải văn bản ở đây

Bài trước Bài sau