Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động TMĐT

Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động TMĐT

Nghị định 17/2022/NĐ-CP đã sửa đổi một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động TMĐT quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các nội dung chính Nghị định như sau:

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh, báo cáo số liệu thống kê không đúng thời hạn hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Hành vi vi phạm về thiết lập website TMĐT hoặc ứng dụng di động – Điều 62 Nghị định 98).

- Không có cơ chế để khách hàng đồng ý với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến; Cung cấp thông tin hoặc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện kinh doanh trên môi trường Internet (Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website TMĐT hoặc ứng dụng di động – Điều 63 Nghị định 98).

- Không thể hiện bằng phiên âm tiếng Việt hoặc ký tự La tinh với các tên riêng của người bán nước ngoài; Không hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý, giải quyết tranh chấp (Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ TMĐT – Điều 64 Nghị định 98).

- Không hiển thị rõ ràng hoặc đường dẫn tới thông tin chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng (Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động TMĐT – Điều 65 Nghị định 98).

- Cung cấp dịch vụ không đúng với hồ sơ đăng ký; Cung cấp dịch vụ khi chưa được xác nhận đăng ký (Hành vi vi phạm về hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong TMĐT – Điều 66 Nghị định 98).

Tải văn bản ở đây

Bài trước