Mr. NGÔ TUẤN KHÔI

Mr. NGÔ TUẤN KHÔI

Liên hệ

Mô tả dịch vụ

Giám đốc điều hành

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn chuyển nhượng, sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp

Mobile: 0903577855