Trung tâm tư vấn pháp luật - CLEAD

CLEAD là một Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, được thành lập theo theo Quyết định số 218/QĐ-VECOM ngày 09/11/2023 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, có Giấy phép hoạt động số 43/TP-ĐKHĐ-TT do Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/12/2023. Chúng tôi am hiểu ở hầu hết tất cả các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh.