Đội ngũ và cán bộ chuyên gia

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - CHUYÊN GIA
Với đội ngũ đông đảo các tư vấn viên, cộng tác viên, chuyên gia pháp lý là những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao ở tất cả các chuyên ngành luật của các trường Đại học luật, cùng với đó là sự cộng tác với các Luật sư giàu kinh nghiệm ở các Văn phòng Luật sư, CLEAD có thể đáp ứng nhu cầu tư vấn và yêu cầu tổ chức các khóa đào tạo của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, CLEAD đã xây dựng được hệ thống khách hàng là doanh nghiệp trong hoạt động tư vấn pháp luật.