Hợp đồng mua bán ở hình thành trong tương lai có phải công chứng không?

Hợp đồng mua bán ở hình thành trong tương lai có phải công chứng không?

Nhà ở hình thành trong tương lai đang là một trong những xu hướng trong lĩnh vực bất động sản. Vậy hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có phải công chứng không?

1. Nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản quy định:Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ những điều kiện và thủ tục nhất định được quy định tại Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn.

2. Hình thức hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng mua bán là một trong những căn cứ để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản. Hợp đồng mua bán phải được lập thành văn bản và tuân thủ các quy định của pháp luật về đối tượng, hình thức, nội dung và thực hiện hợp đồng.

Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về hình thức của hợp đồng kinh doanh bất động sản như sau: “Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.”

Theo đó, khoản 2 Điều 10 quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.” 

Như vậy, Luật Kinh doanh bất động sản không quy định hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải bắt buộc có công chứng, chứng thực mà việc công chứng, chứng thực sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên khi giao dịch. Tuy nhiên nếu thuộc các đối tượng rơi vào trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 10 thì phải bắt buộc thực hiện thủ tục công chứng. 

Những giao dịch chuyển nhượng, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai diễn ra khá phổ biến ngày nay. Người mua và người bán nhà ở hình thành trong tương lai cần tuân thủ đúng hình thức của hợp đồng để có thể bảo vệ quyền lợi của mình.  


Bài trước Bài sau